Tett granskog slipper lite snø til bakken. Foto: Bjørn Lund