Bildet viser en rivningsbreksje. Bitene av oppknust berg er kittet sammen av utfelt kvarts. Foto: Harald DuklŠt