De små polare lavtrykkene kan gli mellom de meteorologiske observasjonspunktene, men på satelittbilde er de tydelige. Foto Wikimedia Common.