Sirkulasjoner i mantelen gjorde at kontinentene Laurentia og Baltika drev fra hverandre. Langs revna midt i havet var det stor vulkansk aktivitet og det bygde seg opp en lang midthavsrygg langs sprekken.