Subduksjon. Vulkansk havbunnskorpe har høy tetthet og sank ned under Baltika. Ute i havet ble det dannet dyphavsgrøfter utenfor en rekke av vulkanøyer.