For rundt vel 400 millioner år siden hadde kollisjonen mellom Laurentia og Baltika dannet fjellkjeden «Den kaledonske fjellkjede». Navnet på fjellkjeden kommer fra Caledonia, romernes navn på Skottland.