Devonsk konglomerat fra Ørlandet. Steinene i konglomeratet er kantet, og kommer sannsynligvis fra rasmasser i en dalbunn mellom høye fjell. Foto: Harald Duklæt.