Kartskissen viser hvordan den nordlige delen av det baltiske skjold er bygd opp gjennom flere plate-kollisjoner. Den eldste delen er Kolamassivet som ligger i nordøst.