Tegninger fra «Dannelsen av kontinentene og oseanene», publisert av Wegener i 1929.