Bildet viser modellen av en syklon. Vi er på den nordlige halvkule, og vinden roterer mot urviseren rundt lavtrykket.