I tett granskog blir det lite lys. Foto: Harald DuklŠt