Frodig markvegetasjon med skog over. Foto: Knut Kinderås