Fossemvatnet og Reinsvatnet. Steinkjer og Beitstadfjorden i bakgrunnen. Fossem-morenen ligger mellom vannene. Foto: Harald DuklŠt