Utsnitt av Norge 1:50 000 over deler av Byafjellet og Byafossen (kartet er forstørret)