Utsnitt av økonomisk kartverk på Byakammen (kartet er forstørret).