Utsnitt av teknisk kart i Leksvik. Legg merke til at jo tettere h°ydekurvene er, desto brattere er det.