Husholdningsavfall i 1995. Kg pr. innbygger. Data hentet fra Statistisk sett.