Utgifter til undervisning i 1996. Prosent av totale utgifter. Data hentet fra Statistisk sett.