Tre i en nedbrytingsfase. Barken er borte. Foto: Grete Bruce