tirsdag, 18.06.2019  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
Økologi
Biologi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Gran

Forfatter: Per Odd Rygg

Foto: Knut Kinderås

Gran (Picea abies)

Gran er et av våre vanligste treslag. Den er et ungt treslag, og innvandret til Norge for ca. 3000 år siden fra øst.
I dag vokser grana naturlig over store deler av landet, bortsett fra på Vestlandet og i Nord-Norge.

Gran har et rotsystem som vokser utover istedenfor nedover, og vokser best på næringsrik jord med god, frisk fuktighet. Dette vil si at den lett blåser over ende, særlig når marka er grunnlendt (jordfattig) og oppbløtt av regn. Grana er et skyggetålende treslag. Det betyr at den også kan vokse godt hvor det er dårlig lystilgang.
At grana framstår i mange ulike former tenker man kanskje ikke på.
Det finnes en type med smal krone, som er oppbygget av korte og iblant greiner pekende litt nedover som gjør det lettere å klare stor snøbelastning.
Den vanligste typen har - når den vokser fritt, - rakt utstående greiner.
Iblandt er de finere greinene hengende som et hår, kamgran. Mer uvanlig er slangegrana, nesten uten sidegreiner.I fjellet og ved kysten kan man finne mer eller mindre krypende trær, som slår rot fra greinene.
Grana er avhengig av et stabilt vinterklima for å trives.
I Norge kan grantreet bli nesten 50 meter høyt og nå en alder på 200 til 300 år. Vanligvis hogges trærne når de er fra 60 til 120 år gamle.Grana vokser raskest i 30 - 40 årsalderen.
De fleste tenker nok ikke på grana som blomsterbærende. Men den har både vakre og interessante blomster. I begynnelsen av mai til midten av juni, avhengig av hvor i landet man er, skjer blomstringen. Lengst ute på grenene i trekronas øvre del står de ca. 4 cm. Lange, dyprøde (iblant lysgrønne), hunnblomsten. De små hannblomstene vokser lenger nede og inne i krona. Grana er altså tverrkjønnet.
Granskogen har mange skadegjørere. Den alvorligste er rotråtesoppen, som via røttene tar seg inn i stammen og vokser opp igjennom denne. Virket i midten av stammen missfarges først og blir etterhvert så forstyrret at det til slutt bryter sammen.
Blant insektene er det særlig granbarkbillen som kan gi store skader. Hunnen legger egg i barken og når larvene utvikler seg, lager de ganger i treets tilvekstsone, slik at vanntransporten hindres og treet dør.
Grana er økonomisk sett vårt viktigste treslag. Veden brukes som råstoff til framstilling av trelast, tremasse, cellulose, papir, kartong og en rekke andre produkter.

Alm
Ask
Dunbjørk
Einer
Furu
Gran
Gråor
Hassel
Hegg
Hengebjørk
Krossved
Lerk
Osp
Platanlønn
Rogn
Rødhyll
Selje
Svartor
Vanlig edelgran
Vier