søndag, 07.06.2020  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
Økologi
Biologi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Gulstarr

Forfatter: Knut Kinderås

Ill.: Tor Haugseth

Gulstarr (Carex flâva).
"Carex" var navnet som romerne brukte på slike planter, og i Norge har vi hele 95 arter innen denne slekta, flere enn i noen annen. "Flava"=gullgul, hunnaksa er nemlig ganske sterkt gulgrønne. Dette skiller den fra andre starrarter, og gjør den forholdsvis lett å bestemme. I tillegg er de 2-4 hunnaksa piggete, runde og 12-14 mm i diameter. Like oppunder dem sitter et langt, utstikkende støtte-
blad, og over dem stikker et smalt, brunt hannaks opp nesten som ei fjær i hatten.

Gulstarr har opprette 30-50 cm lange strå, som er skarpt trekanta. Blada er nokså breie, lysegrønne og flate.

Gulstarr vokser på nokså fuktige steder, og utmerker seg ved å være et nokså sikkert tegn på rikelig med kalk i jorda på voksestedet. Den er vanlig i hele
landet opp til Troms, sjeldnere i Finnmark. Likeså er den sjelden over tregrensa, men er funnet opp til vel 1300 m på Hardangervidda. Den vokser både i Europa og i Nord-Amerika.

Grasaktige planter
Sølvbunke
Smyle
Hengeaks
Gulaks
Hundegras
Blåtopp
Engkvein
Engrapp
Skogrørkvein og bergrørkvein
Takrør
Hårfrytle
Knappsiv
Flaskestarr og sennegras
Gulstarr
Dystarr og kornstarr
Fingerstarr
Torvmyrull og duskull
Sveltull og bjønnskjegg