onsdag, 08.07.2020  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
Økologi
Biologi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Fingerstarr

Forfatter: Knut Kinderås

Ill.: Tor Haugseth

Fingerstarr (Carex digitata).
Både det norske og det latinske artsnavnet henspeiler på forma på aksa: Fingerforma. Planten har bare ett hannaks, og det sitter ikke i toppen, men
oftest under det øverste av de 2-3 hunnaksa. Stråa er lutende, utpå sommeren ligger de gjerne bortover marka. Disse fruktbærende stråa er uten blad, og med ei lengde på rundt 15 cm. Rødbrune farger er framtredende hos denne arten, dette skiller den fra andre starr. Dette gjelder både fruktenes dekkskjell, støtteblada for aksstilken og bladslirene nede i tua. Tua eller rosetten er kraftig og bladrik, med bøyde, mørkgrønne blad.

Fingerstarr vokser på forholdsvis tørre, gjerne skyggefulle steder i barskog og lauvskog, på bergavsatser og i urer, sjeldnere på åpne bakker. Hos oss er den vanlig gjennom hele landet nord til sør-Troms. Ellers fins den i det meste av Europa og det vestlige Asia.

Grasaktige planter
Sølvbunke
Smyle
Hengeaks
Gulaks
Hundegras
Blåtopp
Engkvein
Engrapp
Skogrørkvein og bergrørkvein
Takrør
Hårfrytle
Knappsiv
Flaskestarr og sennegras
Gulstarr
Dystarr og kornstarr
Fingerstarr
Torvmyrull og duskull
Sveltull og bjønnskjegg