onsdag, 08.04.2020  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
Økologi
Biologi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige    

Sveltull og bjønnskjegg

Forfatter: Knut Kinderås

Ill.: Tor Haugseth

Sveltull (Tricophôrum alpinum) og bjønnskjegg (Trichophôrum caespitôsum).
"Trichophôrum" kommer av det greske thrix = hår og phoros = bære, altså som bærer hår. "Alpinum" = som hører til i fjellet, -det er der den er vanligst. Botanikerne har for øvrig hatt og har fortsatt problemer med slektskapet her, og du kan finne den under helt andre latinske navn i ulike floraer. Det norske "sveltull" er et treffende navn. Den er "fattigmannen blant ullartene våre", som Ryvarden sier.
Nettopp den litt ynkelige lille ulltusten ytterst på et 15 cm høyt strå gjør den lett kjennelig. De stive, trekanta stråa sitter mange tett sammen i rader på skråstilte jordstengler. Til tross for "svelt-" finner du den helst i nokså frodige grasmyrer, og altså især i høyereliggende strøk (alpinum), til vel 1000 m.o.h.

Bjønnskjegg derimot er en karakterplante på noen av våre aller fattigste myrer, sæærlig der det er mye nedbør og fuktighet, som på Vestlandet og i fjellet.
"Caespitôsum"=tuet, og dette er et karaktertrekk ved planten. Svenskene kaller den tuvsäv. De harde, riflete stråa stritter formelig ut av den tette, høye tua.
Den kan minne om ei nålepute tett besatt med lange nåler på ca 15 cm. Lokalnavn viser at folk har lagt merke til dette: Kjerringnål, myrnål, myrbust. Stråa er grågrønne om sommeren, om høsten blir de brune. Det er kanskje høstfargen som har gitt opphav til bjønn i navnet.

Også bjønnskjegg er meget vanlig over hele landet. Den går høyere til fjells enn sveltull, helt til 1400 m på Hardangervidda. Vi finner den over nesten hele Europa
(unntatt lengst sør), og over store deler av Asia og Nord-Amerika.

Grasaktige planter
Sølvbunke
Smyle
Hengeaks
Gulaks
Hundegras
Blåtopp
Engkvein
Engrapp
Skogrørkvein og bergrørkvein
Takrør
Hårfrytle
Knappsiv
Flaskestarr og sennegras
Gulstarr
Dystarr og kornstarr
Fingerstarr
Torvmyrull og duskull
Sveltull og bjønnskjegg