mandag, 05.06.2023  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Byahalla Naturreservat

Vernestatus: Edelløvskogreservat, Alm
Vernedato: 4.9.81
Kommune: Steinkjer
Areal, km2: 0,385
Høyde over havet: 25-250 m
Kartblad: 1723 III Steinkjer
UTM: PS 23-26,03-06
Forvaltningsansvar: Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
Formål med vern: Bevare en av de største almelier i Trøndelags lavlandsregion med en særpreget vegetasjon og flora
Merknad: Området er godt tilrettelagt og dokumentert. Forvaltningsplan finnes men oppfølging trengs.

Hva er edellauvskog?
Kort områdebeskrivelse:
Byahalla Naturreservat
Verneforskrift