torsdag, 23.03.2023  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Hvorfor synger fuglene?

Forfatter: Tekst fra heftet "BYAHALLA NATURSTI"

Foto: Per Gustav Thingstad

Hele våren og like til jonsok kan vi glede oss over fuglesang. Hver fugl har sin spesielle melodi, og den som har lært seg å lytte på de enkelte arter, kan snart skille de ulike instrumentene i vårens fugleorkester fra hverandre.

Fuglene synger ikke for vår fornøyelses skyld, de har helt andre formål med sangen sin:
Her bestemmer jeg - hold dere unna!

Fuglene synger for å gjøre det klart hvor de har reviret sitt, sangen holder
artsfrender unna.

Her er jeg - hvor er du?

Fuglene synger for å lokke til seg en hunn og briske seg for henne.

Syng - som jeg!

Sangen slutter ofte utpå sommeren, når all energi går med til å fø opp ungene. På ettersommeren kan man høre den igjen, men ikke fult så kraftig som før. Nå er det fuglepappa som lærer ungene sine å synge.

Byahalla natursti
Alm
Plantelivet i Byahalla
Byahalla fra vår til høst.
Fuglene i Byahalla
Hvorfor synger fuglene?
Andre edellauvtrær.
Gran i Byahalla
Skogens historie
Tett granbestand
Mår
Hakkespetter og andre hulerugere
Tyrihjelm
Gammelalma
Felt alm
Bregner
Strutsevinge
Lav- skjegglav og lungenever
Insektene
Jordsmonnet - brunjordprofilet
Jordsmonn - podsolprofilet
Berget i Byahalla
Folding av bergarter
Rødhyll
Istida - avsmelting i Steinkjer
Naturen over Brennberga
Furu
Furugadd
Naturverdien av gammelskog
Storfuglene
Kulturlandskapet - natur- og kulturarven i fare
Kroksjø - Gammel elvesving
Byafjellet
Myr
Jordsmonn - torv
Byaseteren
Gammel setervoll - Reinsseteren
Jerpe
Meisene
Gravhauger
Skogen i Norge
Skogen i Steinkjer
Hva er skogbruk?
Utviklingstrinn i skog
Treets vekst
Plantefelt
Elgen
Yngre produksjonsskog
Eldre produksjonsskog
Rådyret
Gammelskog
Gran
Flersidig skogbruk
Kantskog
Kraftledninger i skog
Skogsveier
Granfrø - mat for dyr og fugler
Maurtue
Råtesopper
Lysforhold i skogen
Planting
Skogen som ressurs i eldre tid
Gran
Contortafuru
Lerkeslekten
Einer
Vanlig bjørk
Gråor
Osp
Selje
Ask
Svartor
Hassel