torsdag, 23.03.2023  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Hakkespetter og andre hulerugere

Forfatter: Tekst fra heftet "BYAHALLA NATURSTI"

Foto: Pål Klevan

Hull i trærne er som regel tegn på at hakkespetter har vært på ferde.

De fleste spettene lager reir i trær som allerede er svekket. Svartspetten kan også meisle ut hullet sitt i uskadde trær. Hakkespettene lager nytt hull hvert år, mens det gamle hullet blir til nytte for andre hulerugere som ugler, meiser o.s.v.

Hakkespetter hakker også etter insekter i treet.

Hakkespettene er veldig godt tilpasset klatring og hakking i tre. Foten til spettene har to tær framover og to bakover.

Halen er stiv for å gi støtte og nebbet har støtdemper.
Det er i alt ca. 10 hakkespettarter i Norge. Blant artene du kan finne i Byahalla er flaggspett, grønnspett og dvergspett.

Byahalla natursti
Alm
Plantelivet i Byahalla
Byahalla fra vår til høst.
Fuglene i Byahalla
Hvorfor synger fuglene?
Andre edellauvtrær.
Gran i Byahalla
Skogens historie
Tett granbestand
Mår
Hakkespetter og andre hulerugere
Tyrihjelm
Gammelalma
Felt alm
Bregner
Strutsevinge
Lav- skjegglav og lungenever
Insektene
Jordsmonnet - brunjordprofilet
Jordsmonn - podsolprofilet
Berget i Byahalla
Folding av bergarter
Rødhyll
Istida - avsmelting i Steinkjer
Naturen over Brennberga
Furu
Furugadd
Naturverdien av gammelskog
Storfuglene
Kulturlandskapet - natur- og kulturarven i fare
Kroksjø - Gammel elvesving
Byafjellet
Myr
Jordsmonn - torv
Byaseteren
Gammel setervoll - Reinsseteren
Jerpe
Meisene
Gravhauger
Skogen i Norge
Skogen i Steinkjer
Hva er skogbruk?
Utviklingstrinn i skog
Treets vekst
Plantefelt
Elgen
Yngre produksjonsskog
Eldre produksjonsskog
Rådyret
Gammelskog
Gran
Flersidig skogbruk
Kantskog
Kraftledninger i skog
Skogsveier
Granfrø - mat for dyr og fugler
Maurtue
Råtesopper
Lysforhold i skogen
Planting
Skogen som ressurs i eldre tid
Gran
Contortafuru
Lerkeslekten
Einer
Vanlig bjørk
Gråor
Osp
Selje
Ask
Svartor
Hassel