torsdag, 23.03.2023  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Lav- skjegglav og lungenever

Forfatter: Tekst fra heftet "BYAHALLA NATURSTI"

Foto: Gretet Bruce

En lav består av en alge og en sopp, som lever et samliv.

I Skandinavia finnes over 2000 lavarter, og lav lever på trær, busker, steiner, berg og på jorda. Vi finner dem fra nederst i fjæra til den høgeste fjelltopp.

Laven vokser seint og kan bli flere tiår gammel. Den tåler lite forurensning. I store byer finnes det nesten ikke
lav på trærne.

Laven har ikke røtter. Vann og næring suges direkte opp gjennom huden. Her kan du blant annet se skjegglav (strylav) og lungenever. Skjegglaven henger som oftest på gamle trær og er svært følsom for forurensning.

Lungenever er den flotte, bladformede, grønnbrune laven på trestammene. Lungenever kan også voske på fuktige bergvegger.

Laven huldrestry kan henge i meterlange remser og vokser bare på svært gamle grantrær. Denne laven er nå nesten utryddet i Trøndelag.

Byahalla natursti
Alm
Plantelivet i Byahalla
Byahalla fra vår til høst.
Fuglene i Byahalla
Hvorfor synger fuglene?
Andre edellauvtrær.
Gran i Byahalla
Skogens historie
Tett granbestand
Mår
Hakkespetter og andre hulerugere
Tyrihjelm
Gammelalma
Felt alm
Bregner
Strutsevinge
Lav- skjegglav og lungenever
Insektene
Jordsmonnet - brunjordprofilet
Jordsmonn - podsolprofilet
Berget i Byahalla
Folding av bergarter
Rødhyll
Istida - avsmelting i Steinkjer
Naturen over Brennberga
Furu
Furugadd
Naturverdien av gammelskog
Storfuglene
Kulturlandskapet - natur- og kulturarven i fare
Kroksjø - Gammel elvesving
Byafjellet
Myr
Jordsmonn - torv
Byaseteren
Gammel setervoll - Reinsseteren
Jerpe
Meisene
Gravhauger
Skogen i Norge
Skogen i Steinkjer
Hva er skogbruk?
Utviklingstrinn i skog
Treets vekst
Plantefelt
Elgen
Yngre produksjonsskog
Eldre produksjonsskog
Rådyret
Gammelskog
Gran
Flersidig skogbruk
Kantskog
Kraftledninger i skog
Skogsveier
Granfrø - mat for dyr og fugler
Maurtue
Råtesopper
Lysforhold i skogen
Planting
Skogen som ressurs i eldre tid
Gran
Contortafuru
Lerkeslekten
Einer
Vanlig bjørk
Gråor
Osp
Selje
Ask
Svartor
Hassel