torsdag, 23.03.2023  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Jordsmonn - podsolprofilet

Forfatter: Tekst fra heftet "BYAHALLA NATURSTI"

Illustrasjon: Anna Inga Haugtrø

Her ser du et jordprofil som kalles podsol. Dette profilet har flere lag nedover.

Øverst ligger et lag med dårlig omdannede planterester, såkalte humusstoffer. Fra dette laget siger det surt vann nedover.
Deretter kommer et lag med bleik jord. Her er næringsstoffene vasket ut av det sure vatnet.

Under bleikjordlaget blir næringsstoffene felt ut igjen, i utfellingslaget. Fargen på dette laget varierer. Er det mye jern, blir fargen rødbrun.

Podsol dannes i fuktig klima og på skrinn mark. Podsol er det vanligste jordsmonnet i Norge og finnes i alle barskoger. Her blir jorda sur p.g.a. barnålene som faller ned.

Podsol er et skrint jordsmonn. Det er lite dyreliv i denne jordtypen. De få meitemarkene som holder til her, blir skrinne og magre.

Byahalla natursti
Alm
Plantelivet i Byahalla
Byahalla fra vår til høst.
Fuglene i Byahalla
Hvorfor synger fuglene?
Andre edellauvtrær.
Gran i Byahalla
Skogens historie
Tett granbestand
Mår
Hakkespetter og andre hulerugere
Tyrihjelm
Gammelalma
Felt alm
Bregner
Strutsevinge
Lav- skjegglav og lungenever
Insektene
Jordsmonnet - brunjordprofilet
Jordsmonn - podsolprofilet
Berget i Byahalla
Folding av bergarter
Rødhyll
Istida - avsmelting i Steinkjer
Naturen over Brennberga
Furu
Furugadd
Naturverdien av gammelskog
Storfuglene
Kulturlandskapet - natur- og kulturarven i fare
Kroksjø - Gammel elvesving
Byafjellet
Myr
Jordsmonn - torv
Byaseteren
Gammel setervoll - Reinsseteren
Jerpe
Meisene
Gravhauger
Skogen i Norge
Skogen i Steinkjer
Hva er skogbruk?
Utviklingstrinn i skog
Treets vekst
Plantefelt
Elgen
Yngre produksjonsskog
Eldre produksjonsskog
Rådyret
Gammelskog
Gran
Flersidig skogbruk
Kantskog
Kraftledninger i skog
Skogsveier
Granfrø - mat for dyr og fugler
Maurtue
Råtesopper
Lysforhold i skogen
Planting
Skogen som ressurs i eldre tid
Gran
Contortafuru
Lerkeslekten
Einer
Vanlig bjørk
Gråor
Osp
Selje
Ask
Svartor
Hassel