torsdag, 23.03.2023  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Folding av bergarter

Forfatter: Tekst fra heftet BYAHALLA NATURSTI

Foto: Harald Duklæt

Foldingene du ser her, er dannet for flere hundre millioner år siden dypt inne i jordskorpa.

Jordskorpa er delt opp i plater, som kan være hele kontinenter. Platene er i drift og kan bevege seg mot hverandre eller fra hverandre. Over millioner av år dannes både hav og fjellkjeder.

I perioden 500 til 350 millioner år siden beveget Grønland og Norge seg mot hverandre. En enorm fjellkjede ble presset i været. Fjellkjeden strakte seg gjennom mesteparten av Norge, og kalles den kaledonske fjellkjeden. Seinere er fjellkjeden tært bort igjen.

I dag er bare røttene av fjellkjeden tilbake. Berget her i Byahalla er rester fra denne fjellkjeden.

Når fjellkjeder presses opp, dannes folder. Foldene kan være svært store, flere kilometer, og de kan være små.

Ser vi på foldene her, skjønner vi at enorme krefter har vært i sving. Foldingen har funnet sted dypt nede i
jorda, under voldsomt trykk og høy temperatur. Seinere er de overliggende bergarter tært bort.

Byahalla natursti
Alm
Plantelivet i Byahalla
Byahalla fra vår til høst.
Fuglene i Byahalla
Hvorfor synger fuglene?
Andre edellauvtrær.
Gran i Byahalla
Skogens historie
Tett granbestand
Mår
Hakkespetter og andre hulerugere
Tyrihjelm
Gammelalma
Felt alm
Bregner
Strutsevinge
Lav- skjegglav og lungenever
Insektene
Jordsmonnet - brunjordprofilet
Jordsmonn - podsolprofilet
Berget i Byahalla
Folding av bergarter
Rødhyll
Istida - avsmelting i Steinkjer
Naturen over Brennberga
Furu
Furugadd
Naturverdien av gammelskog
Storfuglene
Kulturlandskapet - natur- og kulturarven i fare
Kroksjø - Gammel elvesving
Byafjellet
Myr
Jordsmonn - torv
Byaseteren
Gammel setervoll - Reinsseteren
Jerpe
Meisene
Gravhauger
Skogen i Norge
Skogen i Steinkjer
Hva er skogbruk?
Utviklingstrinn i skog
Treets vekst
Plantefelt
Elgen
Yngre produksjonsskog
Eldre produksjonsskog
Rådyret
Gammelskog
Gran
Flersidig skogbruk
Kantskog
Kraftledninger i skog
Skogsveier
Granfrø - mat for dyr og fugler
Maurtue
Råtesopper
Lysforhold i skogen
Planting
Skogen som ressurs i eldre tid
Gran
Contortafuru
Lerkeslekten
Einer
Vanlig bjørk
Gråor
Osp
Selje
Ask
Svartor
Hassel