torsdag, 23.03.2023  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Rødhyll

Forfatter: Tekst fra heftet "BYAHALLA NATURSTI"

Foto: Knut Kinderås

Latin:Sambucus Racemosa
Hyll hører ikke til vår opprinnelige flora, men har trolig vært brukt som kulturplante i svært lang tid. Hos germanske folkegrupper har hyll vært kjent blant de hellige trærne og brukt til folkemedisiner.

Vi har to arter hyll, svarthyll og rødyll. Det er svarthyll som er det "egentlige" hylletreet som ble brukt til medisiner. Denne arten har svarte bær og sterk lukt.

Treet foran deg er rødhyll. Den har røde bær og blomster som lukter svakere. Når rødhyll står med modne bær kan den se prektig ut, og mange fugler er glade i bærene. Tidligere ble det laget syltetøy av hyllbærene.

Både rødhyll og svarthyll finnes forvilet i Sør-Norge. Rødhyll er den vanligste og går til Trønderlag. Svært ofte har det vært gammel bosetting der vi finner rødhyll.

Byahalla natursti
Alm
Plantelivet i Byahalla
Byahalla fra vår til høst.
Fuglene i Byahalla
Hvorfor synger fuglene?
Andre edellauvtrær.
Gran i Byahalla
Skogens historie
Tett granbestand
Mår
Hakkespetter og andre hulerugere
Tyrihjelm
Gammelalma
Felt alm
Bregner
Strutsevinge
Lav- skjegglav og lungenever
Insektene
Jordsmonnet - brunjordprofilet
Jordsmonn - podsolprofilet
Berget i Byahalla
Folding av bergarter
Rødhyll
Istida - avsmelting i Steinkjer
Naturen over Brennberga
Furu
Furugadd
Naturverdien av gammelskog
Storfuglene
Kulturlandskapet - natur- og kulturarven i fare
Kroksjø - Gammel elvesving
Byafjellet
Myr
Jordsmonn - torv
Byaseteren
Gammel setervoll - Reinsseteren
Jerpe
Meisene
Gravhauger
Skogen i Norge
Skogen i Steinkjer
Hva er skogbruk?
Utviklingstrinn i skog
Treets vekst
Plantefelt
Elgen
Yngre produksjonsskog
Eldre produksjonsskog
Rådyret
Gammelskog
Gran
Flersidig skogbruk
Kantskog
Kraftledninger i skog
Skogsveier
Granfrø - mat for dyr og fugler
Maurtue
Råtesopper
Lysforhold i skogen
Planting
Skogen som ressurs i eldre tid
Gran
Contortafuru
Lerkeslekten
Einer
Vanlig bjørk
Gråor
Osp
Selje
Ask
Svartor
Hassel