torsdag, 23.03.2023  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Kulturlandskapet - natur- og kulturarven i fare

Forfatter: Tekst fra heftet BYAHALLA NATURSTI

Foto: Harald Duklæt

Fra Brennberga er det fin utsikt utover Byafossen og de nedre delene av Ogndalen. Vi ser overgangen fra bylandskap til landsbygd, og hvordan bebyggelse preger landskapet.

Opprinnelig er kulturlandskapet i Trøndelag vakkert og variert, med blanding av av åkerland, beitemark, vegetasjon og spredt bebyggelse.

I dag er kulturlandskapet utsatt og i forandring.

På den ene siden øker tettstedene, og tettbegyggelse/industri eter seg utover landsbygda. På den andre siden fører det moderne, effektive landbruket til store åpne åkerareal og et åpent og lite variert landskap. En del begyggelse bryter også med trøndersk kulturtradisjon.

Men Byafossen og Ogndalen ser ganske bra ut. Begyggelsen i Byafossen er holdt godt nedenfor åskanten, og feltet faller bra inn i landskapet.

Hvordan vil vi at Trøndelag skal se ut i framtida?

Byahalla natursti
Alm
Plantelivet i Byahalla
Byahalla fra vår til høst.
Fuglene i Byahalla
Hvorfor synger fuglene?
Andre edellauvtrær.
Gran i Byahalla
Skogens historie
Tett granbestand
Mår
Hakkespetter og andre hulerugere
Tyrihjelm
Gammelalma
Felt alm
Bregner
Strutsevinge
Lav- skjegglav og lungenever
Insektene
Jordsmonnet - brunjordprofilet
Jordsmonn - podsolprofilet
Berget i Byahalla
Folding av bergarter
Rødhyll
Istida - avsmelting i Steinkjer
Naturen over Brennberga
Furu
Furugadd
Naturverdien av gammelskog
Storfuglene
Kulturlandskapet - natur- og kulturarven i fare
Kroksjø - Gammel elvesving
Byafjellet
Myr
Jordsmonn - torv
Byaseteren
Gammel setervoll - Reinsseteren
Jerpe
Meisene
Gravhauger
Skogen i Norge
Skogen i Steinkjer
Hva er skogbruk?
Utviklingstrinn i skog
Treets vekst
Plantefelt
Elgen
Yngre produksjonsskog
Eldre produksjonsskog
Rådyret
Gammelskog
Gran
Flersidig skogbruk
Kantskog
Kraftledninger i skog
Skogsveier
Granfrø - mat for dyr og fugler
Maurtue
Råtesopper
Lysforhold i skogen
Planting
Skogen som ressurs i eldre tid
Gran
Contortafuru
Lerkeslekten
Einer
Vanlig bjørk
Gråor
Osp
Selje
Ask
Svartor
Hassel