torsdag, 23.03.2023  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Jerpe

Forfatter: Tekst fra heftet "BYAHALLA NATURSTI"

Jerpe er den minste av skogsfuglene våre, og er på størrelse med ei kråke. Jerpa er mest brun, men også grå- og kvitspraglet, med en liten fjærtopp på hodet.

Jerpa er lite sky og kan ofte sees på nært hold. Når den skremmes, flyr den opp med ganske støyende vingeslag. Den flyr da sjelden langt og søker gjerne tilflukt i er tre like i nærheten.

Jerpa liker seg godt i granskog med innslag av lauvtrær, gjerne avvekslet med fuktig mark og åpne glenner. Her danner de par om høsten og jager bort andre jerper som kommer inn på deres område.

Eggene til jerpa klekkes i juni, og den første måneden er innsekter viktig føde for ungene. Senere går de over til bær og frø, og om vinteren lever jerpa av rakler og knopper

Byahalla natursti
Alm
Plantelivet i Byahalla
Byahalla fra vår til høst.
Fuglene i Byahalla
Hvorfor synger fuglene?
Andre edellauvtrær.
Gran i Byahalla
Skogens historie
Tett granbestand
Mår
Hakkespetter og andre hulerugere
Tyrihjelm
Gammelalma
Felt alm
Bregner
Strutsevinge
Lav- skjegglav og lungenever
Insektene
Jordsmonnet - brunjordprofilet
Jordsmonn - podsolprofilet
Berget i Byahalla
Folding av bergarter
Rødhyll
Istida - avsmelting i Steinkjer
Naturen over Brennberga
Furu
Furugadd
Naturverdien av gammelskog
Storfuglene
Kulturlandskapet - natur- og kulturarven i fare
Kroksjø - Gammel elvesving
Byafjellet
Myr
Jordsmonn - torv
Byaseteren
Gammel setervoll - Reinsseteren
Jerpe
Meisene
Gravhauger
Skogen i Norge
Skogen i Steinkjer
Hva er skogbruk?
Utviklingstrinn i skog
Treets vekst
Plantefelt
Elgen
Yngre produksjonsskog
Eldre produksjonsskog
Rådyret
Gammelskog
Gran
Flersidig skogbruk
Kantskog
Kraftledninger i skog
Skogsveier
Granfrø - mat for dyr og fugler
Maurtue
Råtesopper
Lysforhold i skogen
Planting
Skogen som ressurs i eldre tid
Gran
Contortafuru
Lerkeslekten
Einer
Vanlig bjørk
Gråor
Osp
Selje
Ask
Svartor
Hassel