torsdag, 23.03.2023  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Einer

Forfatter: Tekst fra heftet "BYAHALLA NATURSTI"

Foto: Bjørn Kinderås

Latin: Juniperus Communis.
Einer finnes utbredt over store deler av Europa, og er det bartreet som vokser lengst mot nord og høyest opp i fjellet. Einer er funnet opptil 1730 m.o.h. ved Galdhøpiggen.

Einer er meget hardfør og kan bli over 1000 år gammel. Den er lyskrevende, og blir skygget ut når det vokser opp gran- og lauvskog. I barskogen kan du da gjerne se de nakne skjellettene til døde einer.

Veden er seig og er derfor utmerket til f.eks. gjerdestolper. I eldre tider ble den gjerne brukt til pil og bue.

Veden inneholder også eteriske oljer og brukes til å sette smak til gin og genever. I folkemedisinen har avkok av einer vært brukt mot revmatisme.

Byahalla natursti
Alm
Plantelivet i Byahalla
Byahalla fra vår til høst.
Fuglene i Byahalla
Hvorfor synger fuglene?
Andre edellauvtrær.
Gran i Byahalla
Skogens historie
Tett granbestand
Mår
Hakkespetter og andre hulerugere
Tyrihjelm
Gammelalma
Felt alm
Bregner
Strutsevinge
Lav- skjegglav og lungenever
Insektene
Jordsmonnet - brunjordprofilet
Jordsmonn - podsolprofilet
Berget i Byahalla
Folding av bergarter
Rødhyll
Istida - avsmelting i Steinkjer
Naturen over Brennberga
Furu
Furugadd
Naturverdien av gammelskog
Storfuglene
Kulturlandskapet - natur- og kulturarven i fare
Kroksjø - Gammel elvesving
Byafjellet
Myr
Jordsmonn - torv
Byaseteren
Gammel setervoll - Reinsseteren
Jerpe
Meisene
Gravhauger
Skogen i Norge
Skogen i Steinkjer
Hva er skogbruk?
Utviklingstrinn i skog
Treets vekst
Plantefelt
Elgen
Yngre produksjonsskog
Eldre produksjonsskog
Rådyret
Gammelskog
Gran
Flersidig skogbruk
Kantskog
Kraftledninger i skog
Skogsveier
Granfrø - mat for dyr og fugler
Maurtue
Råtesopper
Lysforhold i skogen
Planting
Skogen som ressurs i eldre tid
Gran
Contortafuru
Lerkeslekten
Einer
Vanlig bjørk
Gråor
Osp
Selje
Ask
Svartor
Hassel