tirsdag, 07.02.2023  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Kvarts

Forfatter: Harald Duklæt

Liten kvartsgang. Foto: Harald Duklæt

Kvarts er hard, glassaktig og ofte hvit eller grå. Hvit kvarts kalles melkekvarts. Kvarts utgjør 12% av jordskorpa.

Kvarts kan ha ulike farger:
Røykkvarts (gråbrun), ametyst (fiolett), citrin (gul), rosenkvarts (rosa) og bergkrystall (fargeløs).

Ren kvarts brukes i store mengder i metallurgisk og kjemisk industri, glassproduksjon og elektronikkindustrien.

Kvarts dannes ved størkning av magma, og er vanligvis et av de største mineralkornene i granitt. Ren kvarts kan også dannes ved utfelling fra varme oppløsninger nede i fjellet. Da opptrer den som kvartsganger i fjellsprekker.

Kvarts har hardhet 7, tetthet 2,65, kjemisk formel SiO2. Kvartskrystallen er sekskantet med pyramide på toppen. Kvarts har hvit strekfarge.

Mineraler - definisjon
Amfibol
Apatitt
Blyglans
Feltspat
Flint
Flusspat
Gips
Glimmer
Granat
Halitt (steinsalt)
Kalkspat
Kloritt
Kopperkis
Kvarts
Magnetitt
Magnetkis
Mineralrikdom
Olivin
Pyroksen
Serpentin
Sinkblende
Svovelkis
Talk
Thulitt