mandag, 05.06.2023  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Flint

Forfatter: Harald Duklæt

Flint funnet i Danmark. Foto: Harald Duklæt

I flint ligger små kvartskorn som en tett masse. Dette gir et hardt, ikke krystallinsk stoff. Flint ble brukt til redskaper og våpen i steinalderen.
Kvartskornene kommer fra små dyr som hadde skall med samme innhold som kvarts (kisel SiO2).

Mineraler - definisjon
Amfibol
Apatitt
Blyglans
Feltspat
Flint
Flusspat
Gips
Glimmer
Granat
Halitt (steinsalt)
Kalkspat
Kloritt
Kopperkis
Kvarts
Magnetitt
Magnetkis
Mineralrikdom
Olivin
Pyroksen
Serpentin
Sinkblende
Svovelkis
Talk
Thulitt