tirsdag, 07.02.2023  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Kloritt

Forfatter: Harald Duklæt

Kloritt. Foto: Harald Duklæt

Kloritt deler seg i tynne flak slik som glimmer, men hos kloritt er flakene bøyelige, men ikke elastiske.

Kloritt har grønn farge, har hardhet 2 og tetthet ca. 3. Den kjemiske sammensettingen varierer mye. Lysegrønn strekfarge.
Kloritt er hovedmineralet i mange lavmetamorfe bergarter (grønnstein og grønnskifer) og i leire.

Mineraler - definisjon
Amfibol
Apatitt
Blyglans
Feltspat
Flint
Flusspat
Gips
Glimmer
Granat
Halitt (steinsalt)
Kalkspat
Kloritt
Kopperkis
Kvarts
Magnetitt
Magnetkis
Mineralrikdom
Olivin
Pyroksen
Serpentin
Sinkblende
Svovelkis
Talk
Thulitt