tirsdag, 07.02.2023  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Olivin

Forfatter: Harald Duklæt

Olivinstein fra Åheim. Foto: Harald Duklæt

Olivin har grønn farge og er et tungt og hardt mineral.

Den høye tettheten gjør at olivin blir brukt som ballast bl.a. i oljeplattformer og i skaftene på Storebæltbroen.

Olivin smelter ved temperaturer rundt 1800 grader, derfor brukes olivinsand i støpeformer og ildfast materiale.

Olivin brukes også som slaggdanner ved produksjonen av metaller.

Olivin er et blandingsmineral med varierende innhold av magnesium og jern (Mg,Fe)2SiO4. Olivin har hardhet 7 og tetthet mellom 3 og 4. Hvit strek.
Olivin dannes ved størkning av magma med underskudd av SiO2.

Mineraler - definisjon
Amfibol
Apatitt
Blyglans
Feltspat
Flint
Flusspat
Gips
Glimmer
Granat
Halitt (steinsalt)
Kalkspat
Kloritt
Kopperkis
Kvarts
Magnetitt
Magnetkis
Mineralrikdom
Olivin
Pyroksen
Serpentin
Sinkblende
Svovelkis
Talk
Thulitt