mandag, 06.02.2023  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Serpentin

Forfatter: Harald Duklæt

Serpentin. Foto: Harald Duklæt

Serpentin er glatt eller feit å ta på, og kan ha ulike farger – grønn, gul og nesten svart.

Serpentin kan opptre som fibrer i serpentinasbest. Fibrene kan nyttes i ildfast tøy fordi serpentin tåler høye temperaturer.

Serpentin er et vannholdig magnesiumsilikat (Mg6Si4O10(OH)8 med hardhet mellom 3 og 4 og tetthet 2,6. Hvit strek.

Serpentin er hovedbestanddelen av bergarten serpentinitt.
Olivin kan omdannes til serpentin.

Mineraler - definisjon
Amfibol
Apatitt
Blyglans
Feltspat
Flint
Flusspat
Gips
Glimmer
Granat
Halitt (steinsalt)
Kalkspat
Kloritt
Kopperkis
Kvarts
Magnetitt
Magnetkis
Mineralrikdom
Olivin
Pyroksen
Serpentin
Sinkblende
Svovelkis
Talk
Thulitt