mandag, 06.02.2023  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Talk

Forfatter: Harald Duklæt

Talk. Foto: Harald Duklæt

Talk er det mykeste av alle mineraler. Du riper det lett med neglen og overflaten føles feit å ta på.

Talk brukes i en mengde produkter, for eksempel maling, pudder, smøremiddel og papir.

Talk er dannet ved omdanning av olivin og serpentin. Talk er også et vannholdig magnesiumsilikat, og har hardhet 1 og tetthet 2,7. Hvit strek.
Talk er ett av mineralene i kleberstein.

Mineraler - definisjon
Amfibol
Apatitt
Blyglans
Feltspat
Flint
Flusspat
Gips
Glimmer
Granat
Halitt (steinsalt)
Kalkspat
Kloritt
Kopperkis
Kvarts
Magnetitt
Magnetkis
Mineralrikdom
Olivin
Pyroksen
Serpentin
Sinkblende
Svovelkis
Talk
Thulitt