tirsdag, 07.02.2023  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Kalkspat

Forfatter: Harald Duklæt

Kalkspat. Foto: Harald Duklæt

Kalkspat er ofte hvit og har fine flater som danner skeive vinkler med hverandre.

Kalkspat brukes ved produksjonen av sement, i metallurgisk og keramisk industri og som jordbrukskalk. Kalkspat finnes hos oss som kalkstein og marmor.

Dobbeltspat. Dersom mineralet er gjennomsiktig, vil en strek brytes slik at du ser to steker gjennom mineralet (klikk på det nederste bildet). Det finnes flere mineraler enn kalkspat som bryter lyset på denne måten.

Kalkspat har kjemisk formel CaCO3, hardhet 3, tetthet 2,7 og danner hvit strek.
Kalkspat bruser med fortynnet saltsyre. Da er det gassen CO2 som dannes.

Mineraler - definisjon
Amfibol
Apatitt
Blyglans
Feltspat
Flint
Flusspat
Gips
Glimmer
Granat
Halitt (steinsalt)
Kalkspat
Kloritt
Kopperkis
Kvarts
Magnetitt
Magnetkis
Mineralrikdom
Olivin
Pyroksen
Serpentin
Sinkblende
Svovelkis
Talk
Thulitt