tirsdag, 07.02.2023  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Amfibol

Forfatter: Harald Duklæt

Amfibol. Foto: Harald Duklæt

Amfibolene er en mineralgruppe som du ofte finner som svarte korn i mange bergarter.

Amfibolene har en komplisert kjemisk sammensetting, og får derfor en varierende hardhet 5-6 og varierende tetthet 3,0-3,5.
Vinkelen mellom spalteflatene er 60 ° eller 120 °. Amfibolene kan danne lange krystaller (hornblendeasbest).

Mineraler - definisjon
Amfibol
Apatitt
Blyglans
Feltspat
Flint
Flusspat
Gips
Glimmer
Granat
Halitt (steinsalt)
Kalkspat
Kloritt
Kopperkis
Kvarts
Magnetitt
Magnetkis
Mineralrikdom
Olivin
Pyroksen
Serpentin
Sinkblende
Svovelkis
Talk
Thulitt