tirsdag, 07.02.2023  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Pyroksen

Forfatter: Harald Duklæt

Bildet viser to mineraler, pyroksen til høyre og amfibol til venstre. Foto: Harald Duklæt

Mineralene pyroksen og amfibol er ganske like, med en måte å skille disse på er å se på vinklene mellom flatene på krystallen. Hos pyroksen er vinkelen ca. 90° og hos amfibol 60° eller 120°. Pyroksen er ett av de vanligste mineralene i jordskorpa.

Pyroksen er et silikat med innhold av Ca, Mg og Fe. Hardhet 5-6,5 og tetthet 3,2-4. Mineralet dannes ved størkning av magma.

Mineraler - definisjon
Amfibol
Apatitt
Blyglans
Feltspat
Flint
Flusspat
Gips
Glimmer
Granat
Halitt (steinsalt)
Kalkspat
Kloritt
Kopperkis
Kvarts
Magnetitt
Magnetkis
Mineralrikdom
Olivin
Pyroksen
Serpentin
Sinkblende
Svovelkis
Talk
Thulitt