tirsdag, 07.02.2023  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Apatitt

Forfatter: Harald Duklæt

Apatitt. Foto: Harald Duklæt

Apatitt kan være lys gul, grønn eller rød og ha en overflate med fettaktig glans.
Mineralet inneholder mye fosfor, og er en viktig fosforkilde for plantene i naturen.

Apatitt har hardhet 5 og tetthet 3,2.
Mineralet er et viktig råstoff i gjødselproduksjonen.

Mineraler - definisjon
Amfibol
Apatitt
Blyglans
Feltspat
Flint
Flusspat
Gips
Glimmer
Granat
Halitt (steinsalt)
Kalkspat
Kloritt
Kopperkis
Kvarts
Magnetitt
Magnetkis
Mineralrikdom
Olivin
Pyroksen
Serpentin
Sinkblende
Svovelkis
Talk
Thulitt