tirsdag, 07.02.2023  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Halitt (steinsalt)

Forfatter: Harald Duklæt

Halitt fra en saltgruve i Polen. Foto: Harald Duklæt

Halitt dannes ved inndamping av havvann eller vannet i salte innsjøer. Vårt bordsalt er halitt og kan produseres på denne måten. Inndamping og utfelling i tidligere geologiske perioder har gitt lag med steinsalt mellom sedimentære bergarter flere steder. Under bunnen av Nordsjøen finnes det tykke lag med salt som har betydning for oljeutvinningen. Flere steder i Europa er det rike saltleier i berggrunnen. Der drives det gruvedrift på saltet, og mange av gruvene er meget gamle.

Tettheten til salt er lavere enn tettheten til bergartene rundt. Dette fører til at saltet i Nordsjøen flyter mot overflata og danner saltstokker (saltdiapirer). På denne måten er det dannet oljefeller i den sørlige delen av Nordsjøen.

Steinsalt eller halitt (NaCl) danner krystaller med kubeform, har hardhet 2 og tetthet 2,2.

Mineraler - definisjon
Amfibol
Apatitt
Blyglans
Feltspat
Flint
Flusspat
Gips
Glimmer
Granat
Halitt (steinsalt)
Kalkspat
Kloritt
Kopperkis
Kvarts
Magnetitt
Magnetkis
Mineralrikdom
Olivin
Pyroksen
Serpentin
Sinkblende
Svovelkis
Talk
Thulitt