mandag, 06.02.2023  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Gips

Forfatter: Harald Duklæt

Ørkenrose fra Sahara. Foto: Harald Duklæt

Gips kan dannes når havvannet damper inn. Bildet viser en ”ørkenrose” som er dannet ved inndamping i Sahara.

Gips brukes i sement, bygningsplater, maling m.m.
Gips (CaSO4*2H2O) har hardhet 2 og tetthet 2,3 og er hvitt eller fargeløst.

Gips dannes på flere måter, bl.a. i hydrotermale ganger. Gips sveller ved opptak av vann. Svelling av gipsen i alunskiferen i Oslofeltet er et kjent problem.

Mineraler - definisjon
Amfibol
Apatitt
Blyglans
Feltspat
Flint
Flusspat
Gips
Glimmer
Granat
Halitt (steinsalt)
Kalkspat
Kloritt
Kopperkis
Kvarts
Magnetitt
Magnetkis
Mineralrikdom
Olivin
Pyroksen
Serpentin
Sinkblende
Svovelkis
Talk
Thulitt