mandag, 06.02.2023  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige    

Thulitt

Forfatter: Harald Duklæt

Thulitt. Foto: Harald Duklæt

Thulitt er Norges nasjonalstein. Den har fargen rød eller rosa.

Thulitt er en rosa fargevariant av mineralet epidot. Epidot har hardhet 6-6,5, tetthet 3,4 og er ofte grønn. Mineralet finnes i mange metamorfe, basiske bergarter for eksempel grønnstein. Epidot dannes også i hydrotermale ganger.

Mineraler - definisjon
Amfibol
Apatitt
Blyglans
Feltspat
Flint
Flusspat
Gips
Glimmer
Granat
Halitt (steinsalt)
Kalkspat
Kloritt
Kopperkis
Kvarts
Magnetitt
Magnetkis
Mineralrikdom
Olivin
Pyroksen
Serpentin
Sinkblende
Svovelkis
Talk
Thulitt