mandag, 06.02.2023  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Kopperkis

Forfatter: Harald Duklæt

Kopperkis. Foto: Harald Duklæt

Kopperkis har messinggul farge og likner på gull, men er mye hardere og lettere.

Kopperkis (CuFeS2) har hardhet 4, tetthet 4 og svart strek. (Gull har hardhet <3). Kopperkis har vært en av våre viktigste malmer. Det finnes en rekke gamle gruver som ligger i omdannede eruptivbergarter i den kaledonske fjellkjeden.

Mineraler - definisjon
Amfibol
Apatitt
Blyglans
Feltspat
Flint
Flusspat
Gips
Glimmer
Granat
Halitt (steinsalt)
Kalkspat
Kloritt
Kopperkis
Kvarts
Magnetitt
Magnetkis
Mineralrikdom
Olivin
Pyroksen
Serpentin
Sinkblende
Svovelkis
Talk
Thulitt