tirsdag, 07.02.2023  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Svovelkis

Forfatter: Harald Duklæt

Svovelkiskrystaller. Foto: Harald Duklæt

Svovelkis kan danne fine terningformede krystaller med striper på flatene. Fargen er lys gul.

Svovelkis (FeS2) har hardhet 6, tetthet 5 og mørk strekfarge.
I Trøndelag finner vi ofte svovelkis sammen med kopperkis og andre sulfider i grønnsteiner.

Mineraler - definisjon
Amfibol
Apatitt
Blyglans
Feltspat
Flint
Flusspat
Gips
Glimmer
Granat
Halitt (steinsalt)
Kalkspat
Kloritt
Kopperkis
Kvarts
Magnetitt
Magnetkis
Mineralrikdom
Olivin
Pyroksen
Serpentin
Sinkblende
Svovelkis
Talk
Thulitt