mandag, 06.02.2023  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Blyglans

Forfatter: Harald Duklæt

Blyglans. Foto: Harald Duklæt

Blyglans er grå og glinsende. Overflaten ser ut som den er sammensatt av terninger. Av blyglans produserer vi metallet bly.

Blyglans (PbS) har hardhet 2,5, tetthet 7,5 og gråsvart strek.
Mineralet er dannes i hydrotermale ganger, ofte sammen med sinkblende.

Mineraler - definisjon
Amfibol
Apatitt
Blyglans
Feltspat
Flint
Flusspat
Gips
Glimmer
Granat
Halitt (steinsalt)
Kalkspat
Kloritt
Kopperkis
Kvarts
Magnetitt
Magnetkis
Mineralrikdom
Olivin
Pyroksen
Serpentin
Sinkblende
Svovelkis
Talk
Thulitt