tirsdag, 07.02.2023  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Sinkblende

Forfatter: Harald Duklæt

Sinkblende. Foto: Harald Duklæt

Sinkblende er oftest mørkt og glinsende. Mineralet er råstoffet ved produksjonen av metallet sink.

Sinkblende (ZnS) har hardhet 4, tetthet 4 og gul til brun.
Sinkblende er dannet hydrotermalt av oppløsninger fra magma, ofte sammen med blyglans.

Mineraler - definisjon
Amfibol
Apatitt
Blyglans
Feltspat
Flint
Flusspat
Gips
Glimmer
Granat
Halitt (steinsalt)
Kalkspat
Kloritt
Kopperkis
Kvarts
Magnetitt
Magnetkis
Mineralrikdom
Olivin
Pyroksen
Serpentin
Sinkblende
Svovelkis
Talk
Thulitt